Ūkio ministro įsakymu pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės (toliau - Taisyklės), kurios įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.

Taisyklių 1 punktas papildytas nuostata, kad šios taisyklės netaikomos parduodant augalus ir gyvūnus. Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis nustatomi pirkėjui parduodamų daiktų, išskyrus augalus, gyvūnus, vaistus, vandenį, elektros energiją, kurą ir kitas inžineriniais tinklais tiekiamas prekes, grąžinimo ir keitimo tvarkos bendrieji reikalavimai.

Taisyklėse patikslinta, kokie dokumentai gali būti pridėti prie grąžinamos prekės vietoje kasos aparato kvito, taip pat atsisakyta reikalavimo pridėti garantinį dokumentą. Pagal Taisyklių 6 punktą, prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 4 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas arba pirkimo–pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą–pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kt.) ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas).

Taisyklės papildytos naujais 5.1 ir 5.2 punktais:
„5. Teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančią prekės kokybės garantiją nustato prekės pardavėjas. Tais atvejais, kai:
5.1. nenustatytas prekės kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas reikalavimus dėl prekės trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės perdavimo pirkėjui dienos, jeigu kiti teisės aktai ar pirkimo–pardavimo sutartis nenustato ilgesnio termino;
5.2. nustatytas prekės kokybės garantijos terminas, reikalavimai dėl prekės trūkumų gali būti reiškiami, jeigu trūkumai nustatyti per garantijos terminą. Jeigu komplektuojamajai detalei taikomas trumpesnis negu pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas, reikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų gali būti pareikštas per pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminą. Jeigu komplektuojamajai detalei taikomas ilgesnis negu pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas, reikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų, kurie pastebėti per garantijos terminą, gali būti pareikštas nepaisant to, kad pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas pasibaigęs."

Taip pat, pakeista kreipimosi į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą tvarka tuo atveju, kai pirkėjui ir pardavėjui nepavyksta susitarti dėl prekių grąžinimo ar keitimo (Taisyklių 8, 9, 22, 24 punktai).

Kaip ir anksčiau, Taisyklių 14 punktas nustato, kad tuo atveju, kai pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke arba grąžinti. Tačiau, kai kurios prekės dėl šios priežasties negali būti grąžinamos ar keičiamos gali būti grąžinamos ar keičiamos tik pardavėjui sutikus. Taisyklių 17 punktas nurodo, kad pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl to, kad nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, netenkinamas gali būti tenkinamas tik pardavėjui sutikus įsigijus tokias prekes (prekių sąrašas nesikeitė):
- parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus;
- fotografijos ir kinematografijos prekes;
- spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius;
- audinius;
- kilimines grindų dangas, išskyrus kilimus ir kilimėlius;
- megztus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius;
- kūdikių drabužėlius;
- pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius;
- siūtus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius;
- liemenėles, juosmenis, korsetus ir panašius dirbinius;
- perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus ir jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją;
- mašinas ir mechaninius įrenginius;
- elektros mašinas ir įrenginius;
- garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus;
- antžeminio transporto priemones;
- laivus, valtis ir plaukiojančius įrenginius;
- optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus
- laikrodžius;
- muzikos instrumentus;
- ginklus ir šaudmenis;
- baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus;
- žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis.

_________________

Ūkio ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo skelbiamas interneto tinklalapyje adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479&p_query=&p_tr2=2