• Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės

adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Spausti čia

• Prašymus ar skundus dėl galimų vartotojų teisių pažeidimų pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų

ginčų sprendimo platformoje Spausti čia