1) Nuostatos

Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Pirkėjas”) ir Pardavėjo (toliau – “Pardavėjas”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “indiga”).

2) Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje „indiga“, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.

Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra saugoma el. parduotuvėje „indiga“.

3) Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje „indiga“ šių taisyklių ir el. parduotuvės „indiga“ nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve „indiga“, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

- kai vartotojas pažeidžia pakuotės apsaugas;

- kai vartotojas pažeidžia pakuotės turinį;

- kai vartotojas naudojosi preke;

- atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

4) Pirkėjo įsipareigojimai

Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes už kurias buvo apmokėta ar kitu atveju kai už jas atsiskaityti sutartą sumą pristatymo momentu.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes už kurias apmokama pristatymo momentu, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas ir sumokėti 20% ( kai sandorio suma iki 300 € ) € baudą nuo prekių pirkinio sumos. Pardavėjui nuostoliui padengti susidariusias išlaidas Pirkėjas privalo per 4-ias darbo dienas po sąskaitos faktūros pateikimo Pirkėjui registruotu laišku jo registracijos el. parduotuvėje „indiga“ adresu.

Pirkėjas užsakęs prekes - (Apmokėjimo būdas: - Grynais kurjeriui - Pristatymo būdas: - Pristatymas kurjeriu į namus) nesumokėdamas už užsakytą prekę į Pardavėjo banko sąskaitą nebegali atsisakyti užsakymo, atšaukti užsakymą, anuliuoti užsakymą ar surasti kokią priežastį, dėl kurios patvirtinta sutartis "indiga" parduotuvėje nutraukiama. Tokia patvirtinta Sutartis "indiga" parduotuvėje gali būti nutraukta tik informavus pardavėją elektroniniu paštu ar paskambinus telefono numeriu nurodytuose kontaktuose prieš arba iki to, kai Pardavėjas patvirtino pateiktą Pirkėjo užsakymą. Nesilaikant šios sutarties dalies, t.y. atsisakant Pirkėjui užsakytos prekės, Pirkėjas Pardavėjui sumoka 35% ( kai sandorio suma nuo 300,01 € ) € nuostolio sumos nuo bendro užsakymo. Pardavėjui nuostoliui padengti susidariusias išlaidas Pirkėjas privalo per 4-ias darbo dienas po sąskaitos faktūros pateikimo Pirkėjui registruotu laišku jo registracijos el. parduotuvėje „indiga“ adresu.

Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve „indiga“, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

5) Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės „indiga“ darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve „indiga“ arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

Pardavėjui, susidarius svarbioms aplinkybėms, galima laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės „indiga“ veiklą apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui, prieš tai pilnai pabaigus Pardavėjo įsipareigojimus Pirkėjui.

Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6) Pardavėjo įsipareigojimai

Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės „indiga“ teikiamomis paslaugomis.

Pristatyti Pirkėjui užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Pirkėjui pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigojame Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per dvi darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

7) Prekių pristatymas

Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje – faktūroje ar prekės gabenimo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota.

Pastebėję siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos galite arba turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

8) Garantiniai įsipareigojimai

Visoms el. parduotuvės „indiga“ parduodamoms prekėms, kurioms taikomas garantinis aptarnavimas, pagrindinės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme, dokumente patvirtinančiame prekės įsigijimą pažymimas garantinio aptarnavimo laikotarpis.

Tam tikroms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

Prekę garantiniam aptarnavimui Pirkėjas turi pateikti pilnos komplektacijos ir originalioje pakuotėje.

Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.

Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos, kurios nurodytos garantiniame talone, prekės naudojimo instrukcijoje.

Pristatydami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentą, prekės garantinį taloną bei visus gamintojo prie prekės pridėtus dokumentus. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas atliekamas nemokamai.

Prekės pirkimo dokumentas (PVM sąskaita faktūra) kartu yra ir garantinis talonas.

Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu garantiniu laikotarpiu, apmoka Pirkėjas.

Suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką.

9) Daiktų grąžinimas

Prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso normomis.

Jei Pirkėjas (fizinis asmuo) tiesiog nori grąžinti prekę, tai gali padaryti per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos. Tokiu atveju Pardavėjas Pirkėjui grąžins pinigus (įskaitant prekės pristatymo išlaidas) per 14 d. nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą dienos. Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. .Jei norite pasirinkti kitą produktą, turite grąžinti pirmąjį ir užsisakyti naują prekę.

Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas ar Pardavėjo atstovas nepriima daikto grąžinimui.

Keičiamos arba Grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:

- Prekės nebuvo naudojamos.

- Prekės nebuvo sugadintos.

- Kiekviena grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje.

- Nuo prekių nebuvo nuimtos originalios etiketės (apsauginės plėvelės ir kt.).

- Grąžinamos prekės yra pilnos komplektacijos ir išlaikė savo prekinę išvaizdą.

Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Jūsų gražinamos prekės yra pristatomos į sandėlį, kur įvertinama, ar prekės buvo grąžintos laikantis aukščiau nurodytų sąlygų.

Prekės Pardavėjui grąžinamos Pirkėjo sąskaita, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.

Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas Pirkėjui grąžins už prekę sumokėtus pinigus.

Pirkėjas norėdamas grąžinti, keisti prekę, užpildo Prekių grąžinimo- keitimo dokumentą. Dėl šio dokumento kreipkitės į Pardavėją ir jį pateiksime el. paštu.

Kada prekės nekeičiamos ir negrąžinamos?

Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

10) Šalių atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve „indiga“.

Pirkėjas atsako už savo registracijos kodo (slaptažodžių) perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo (Jūsų) registracijos (slaptažodžių) kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas (Jūs) patenkate į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el. parduotuvės „indiga“ esančias nuorodas.

Atsiradus žąlai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

11) Informacijos siuntimas

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės „indiga“ skyriuje “Apie mus” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

12) Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.