Visoms www.indiga.lt parduodamoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai, kurių sąlygos bei terminai nurodomi tų prekių aprašymuose bei detalizuojami garantiniame talone. Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu, remontas atliekamas nemokamai. Garantinio aptarnavimo laikotarpis yra nurodytas garantiniame talone. Garantiniam laikotarpiui pasibaigus, prekės nėra priimamos garantiniam remontui. Iškilus nesklandumams dėl prekių kokybės, rekomenduojame kreiptis tiesiai į įgaliotuosius prekių aptarnavimo centrus, kurių kontaktinę informaciją galite rasti prekės garantiniame talone. Norėdami išvengti nesusipratimų, siūlome atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas, o taip pat patikrinti, ar teisingai užpildytas garantinis talonas. Garantinis talonas galioja tik tada, jei jame teisingai ir tiksliai nurodytas prekės modelis, gaminio serija, numeris, pardavimo data, pardavėjo antspaudas su jo įgalioto asmens parašu ir pirkėjo parašas. Pateikiant prekę remontui, būtina pateikti galiojantį prekės garantinį taloną. Garantinis remontas atliekamas pagal gamintojo serviso dokumentacija. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. 

Visos netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.Grąžinant netinkamos kokybės prekę, būtina pateikti prekės įsigijimo dokumentus. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių" nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai tinkamos kokybės prekių grąžinimas yra galimas, grąžinant tokią prekę, būtina pateikti prekės įsigijimo dokumentus. Tokios prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės pakuotėje ir pilnos komplektacijos. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas. Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.

Garantinių prekių gavėjo adresas (-ai) nurodytas garantinio serviso kortelėje.